Ck Gamrat

ckgamrat

Uszkodzenia wózków widłowych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji


Wszystkie urządzenia i maszyny zasilane silnikiem różnego rodzaju są narażone na zniszczenia i usterki. Nie zawsze jednak zaistniała sytuacja jest winą pracownika. Często jest to po prostu wyeksploatowanie elementów maszyny. Zdarza się jednak, że zepsucie spowodowane jest nieudolnym korzystaniem z danego sprzętu. Wózki widłowe narażone są także na szereg defektów, jakie mogą zaistnieć podczas ich wykorzystywania. Najbardziej narażone na zniszczenia są oczywiście widły pojazdu. Jest to najbardziej wysunięty i nieosłonięty element konstrukcji maszyny. Podczas zbyt szybkiej jazdy i ewentualnego uderzenia o przeszkody na drodze mogą one ulec pęknięciu lub wygięciu uniemożliwiając tym samym dalsze ich stosowanie. Każdy wózek widłowy na tabliczce znamionowej posiada informację o dopuszczalnej masie ładunku. Nie można przekroczyć podanej wagi. Większość pojazdów wyposażona jest w urządzenia mierzące ciężar towarów więc sprawdzenie tego parametru jest procesem stosunkowo prostym. Przewożenie towarów przewyższających maksymalną masę może doprowadzić do zniszczenia zawieszenia wózka lub pęknięcia ogumienia. Strona ck gamrat jest o takiej tematyce